MICROSOFT WINDOWS 10 PRO CZ 64-BIT, ELEKTRONICKÁ LICENCE, DRUHOTNÁ LICENCE

1.490 

Elektronická licence – plná verze, instalační soubory ke stažení pro 32-bit nebo 64-bit instalaci na Windows 7 a novějším, všechny jazykové verze, pro 1 počítač

1 skladem

Katalogové číslo: X19-99481 Kategorie: ,

Popis
Druhotná licence (použitá licence)– Licence použitého software se zpravidla neliší od nové licence.
– Použitý software je originální a funkční.
– Jedná se o software, který již byl jednou aktivován prvním nabyvatelem
a následně prodán/odkoupen specializovaným prodejcem,
dle striktních podmínek obchodu s použitým softwarem stanovených SDEU.
– V porovnáním s nabytím nového softwaru tak nevznikají žádné nevýhody,
naopak přináší vysokou úsporu financí.Je používání použitých licencí legální?Další prodej již jednou „použitého“ software je možný, a hlavně zcela legální. Popisuje to Článek 4 a 5 Směrnice 2009/24/ES.Zásadní zlomem je ale rozhodnutí Evropského soudního dvora ve věci UsedSoft GmbH a Oracle International Corp. (ECLI:EU:C:2012:407), které dopadlo ve prospěch prodejce použitých licencí:V případě dalšího prodeje uživatelské licence, který znamená současně další prodej rozmnoženiny počítačového programu stažené z internetové stránky nositele autorského práva, se druhý nabyvatel uvedené licence, jež byla původně udělena prvnímu nabyvateli uvedeným nositelem práva bez časového omezení a výměnou za zaplacení ceny, která měla posledně uvedenému zajistit odměnu odpovídající hospodářské hodnotě uvedené rozmnoženiny jeho díla, jakož i každý její následný nabyvatel mohou dovolávat vyčerpání práva na rozšiřování stanoveného v čl. 4 odst. 2 této směrnice, a lze tudíž mít za to, že jsou oprávněnými nabyvateli rozmnoženiny počítačového programu ve smyslu čl. 5 odst. 1 uvedené směrnice a že mají právo na pořízení rozmnoženiny stanovené v posledně uvedeném ustanovení.Co přesně říká vyhláška SDEÚ z roku 2012?– Tvůrce programového vybavení nemůže bránit dalšímu prodeji svých “použitých licencí”
– Pokud totiž nositel autorského práva svému zákazníkovi zpřístupní rozmnoženinu – ať už
v hmotné, či nehmotné formě – a současně uzavře licenční smlouvu, kterou je zákazníkovi
uděleno užívací právo k této rozmnoženině na neomezenou dobu, prodává tento nositel
uvedenou rozmnoženinu zákazníkovi, a je tak vyčerpáno jeho výlučné právo na rozšiřování.
– Původní nabyvatel počítačového programu, musí učinit svoji rozmnoženinu v okamžiku
jejího dalšího prodeje nepoužitelnou.Jaké jsou výhody použitých licencí?– Výrazně nižší náklady na IT vybavení a správu
– I nadále máte výrobcem garantované bezpečnostní aktualizace a technickou podporu
– Nabízíme i odkup vašich již nepotřebných licencí
– Software nepodléhá žádnému opotřebení
– Veškeré garance, včetně právoplatnému nabytí, legitimity a originality software, jsou
jsou zastřešeny našimi VOP, kterých znění reflektuje podmínky prodeje použitého softwaru
určených Soudním dvorem Evropské Unie, případně smlouvou o prodeji softwaru
(převodu licenčních práv).Odkud pochází licence?Všechny naše licence byly nabyty v rámci Evropské Unie a také byly oficiálně určeny pro
geografický region EU – jedno z nejzásadnějších pravidel pro obchod s použitým softwarem– nevyužité licence velkých korporací až po malé firmy, převážně z ČR a ES.
– z větší části naše licence provozovány na HW z pronájmu či vyřazených počítačů a severů
– již nevyužívané, a při prodeji odinstalované z původních PC – zcela odstraněné – nepoužitelné.


Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Pouze přihlášení uživatelé, kteří zakoupili tento produkt, mohou přidat hodnocení.